Dotacje

Dofinansowania w Polsce Fotowoltaika

 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w każdym województwie w Polsce
 • Program Energia Plus
 • Program Agroenergia

Wybierz region na mapie

Woj. warmińsko-mazurskie

Oprocentowanie: 2%.
Maksymalny okres spłaty: 5 lat (możliwość wydłużenia do 15 lat).
Możliwość umorzenia: 10% (pod warunkiem zadeklarowania przeznaczenia umorzonej kwoty na przedsięwzięcie ekologiczne).

Woj. pomorskie

Oprocentowanie: 3%.
Maksymalny okres spłaty: 8 lat od daty zawarcia umowy (możliwość wydłużenia o 4 lata).
Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy od zakończenia zadania.
Możliwość umorzenia: 5% lecz nie więcej niż 200 000 zł.
Minimalny okres spłaty pożyczki: 2 lata.

Woj. dolnośląskie

Oprocentowanie: 2.75%.
Maksymalny okres spłaty: 10 lat.
Brak możliwości umorzenia pożyczki.

Woj. zachodniopomorskie

Oprocentowanie: 2%.
Maksymalny okres spłaty: 15 lat.
Minimalny okres spłaty pożyczki: 5 lat.
Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy.
Możliwość umorzenia: 10%.

Woj. lubuskie

brak danych

Woj. wielkopolskie

Oprocentowanie: 2,8%.
Maksymalny okres spłaty: 15 lat.
Maksymalny okres karencji: 1 rok.
Brak możliwości umorzenia pożyczki.
Raz w roku zarząd ogłasza nabór preferencyjny, który trwa 2-3 miesiące z możliwością umorzenia do 10% na koniec spłaty pożyczki.
Najczęściej taki nabór jest ogłaszany w grudniu lub styczniu.

Woj. kujawsko-pomorskie

Oprocentowanie: 2%.
Maksymalny okres spłaty: 15 lat.
Maksymalny okres karencji: 3 lata.
Możliwość umorzenia: 15% pożyczki lecz nie więcej niż 200 000 zł.

Woj. śląskie

Pożyczka umarzalna
Oprocentowanie: 3%.
Maksymalny okres spłaty: 20 lat.
Minimalny okres spłaty: 4 lata.
Możliwość umorzenia:
10% bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne,
35% pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego,
45% pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na likwidację źródła ciepła zasilanego paliwem stałym i zastąpienie go źródłem energii odnawialnej lub podłączeniem do sieci cieplnej.
Pożyczka nieumarzalna
Do 90% kosztów kwalifikowalnych.
Oprocentowanie: 1,66%.
Maksymalny okres spłaty: 20 lat.
Minimalny okres spłaty: 4 lata.

Woj. łódzkie

✓ Oprocentowanie: 1,5 %.
✓ Maksymalny okres spłaty: 15 lat od daty zawarcia umowy.
✓ Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy od zakończenia zadania.
✓ Brak maksymalnej i minimalnej kwoty o jaką można się starać.
✓ Możliwość finansowania dla dużych firm.
✓ Wypłata środków następuje po realizacji inwestycji na podstawie faktur i protokołu odbioru. Środki wypłacane są na konto wnioskodawcy, który ma 14 dni na przedstawienie rozliczenia z wykonawcą.
✓ Okres trwałości projektu: 5 lat.

Woj. mazowieckie

Oprocentowanie: 3%.
Maksymalny okres spłaty: 10 lat od daty zawarcia umowy (możliwość wydłużenia do 15 lat).
Możliwość umorzenia: 15%.
Minimalny okres spłaty pożyczki: 2 lata.

Woj. świętokrzyskie

Oprocentowanie: 2,5%.
Maksymalny okres spłaty: 15 lat od daty zawarcia umowy (możliwość wydłużenia do 30 lat).
Maksymalny okres karencji: 1 rok.
Możliwość umorzenia: 15%.
Minimalny okres spłaty pożyczki: 3 lata.

Woj. podlaskie

Oprocentowanie: Z,5%
Maksymalny okres spłaty: 10 lat.
Maksymalny okres karencji: 1,5 roku.
Brak możliwości umorzenia pożyczki.

Woj. lubelskie

Oprocentowanie: 1,5%.
Maksymalny okres spłaty: 10 lat.
Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy (z możliwością wydłużenia).
Brak możliwości umorzenia pożyczki.

Woj. podkarpackie

Oprocentowanie: 3,5%.
Maksymalny okres spłaty: 10 lat od daty zawarcia umowy (możliwość wydłużenia do 15 lat)
Okres karencji w spłacie: 1 rok.
Minimalny okres spłaty: 2 lata.
Umorzenie: 15% (nie więcej niż 500.000 zł).
W przypadku pożyczki, której okres spłaty jest krótszy niż pięć lat, wysokość umorzenia ulega obniżeniu o jeden punkt procentowy za każdy rok poniżej pięcioletniego okresu spłaty.

Woj. opolskie

Oprocentowanie: 2,2%.
Maksymalny okres spłaty: 15 lat.
Minimalny okres spłaty pożyczki: 5 lat.
Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy.
Umorzenie: 20%

Woj. małopolskie

Oprocentowanie:
Maksymalny okres spłaty: 15 lat.
• 3,5 % dla projektów do 5 mln,
• 2,6% dla projektów od 5 do 10 mln,
• 2% dla projektów powyżej 10 mln.
Maksymalny okres spłaty: 10-12 lat (możliwość wydłużenia do 15 lat).
Minimalny okres spłaty pożyczki: 3 lata.
Maksymalny okres karencji: 2 lata.
Umorzenie: 10%.

 • Program Energia Plus

  Nabór trwa do 17 grudnia 2021 lub do wyczerpania środków.
  Rodzaj wsparcia: pożyczka

  Główne parametry pożyczki:

  • Do 85% kosztów kwalifikowanych
  • Oprocentowanie nie mniej niż 1,5%
  • Minimalna kwoty pożyczki: 0,5 mln zł
  • Maksymalna kwota pożyczki: 300 mln zł
  • Okres spłaty do 15 lat
  • Karencja: 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki
  • Umorzenie: do 10% pożyczki, nie więcej niż 1 mln zł

  Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczek: 1 264 286 978 zł

 • Program Agroenergia

  Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła sprzężoną w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

  Beneficjenci:

  • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.
  • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.
 • Ulga inwestycyjna dla rolników

  Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii, jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

  Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

  Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Formularz kontaktowy
  Kontakt

  MCM FOTOWOLTAIKA Sp. z o.o.ul. Łąkowa 7A, lok. 210, budynek D
  90-562 Łódź
  BIURO42 307 67 00
  biuro@mcmfotowoltaika.pl
  Nasze social media