Gospodarstwa rolne

Jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego?

 

Produkcja pasz, hodowla zwierząt, a może masz szklarnie? Nie ważne tak naprawdę na czym dokładanie polega Twoja działalność, ważne, że jak każdy potrzebujesz energii elektrycznej do tego,
by móc realizować swoje cele. Chcesz przestać myśleć o kolejnych corocznych podwyżkach cen energii elektrycznej, które w znaczący sposób wpływają na Twoje zyski? Chcesz uniknąć opłaty mocowej
i uzyskać energetyczną niezależność? Instalacje fotowoltaiczne, które w ostatnim czasie zyskują na popularności stały się rozwiązaniem, które zapewnia bezpieczeństwo na wypadek podwyżek cen energii – po montażu fotowoltaiki sam produkujesz energię na swoje potrzeby, a dobrze zaprojektowana instalacja może przynieść oszczędności nawet do 90% w ujęciu rocznym.

Przy pierwszym spotkaniu dowiemy się jak wyglądają opłaty za energię elektryczną w Twoim gospodarstwie, ustalimy roczne zapotrzebowanie i zaprojektujemy instalację fotowoltaiczną
z uwzględnieniem audytu obiektu oraz Twoich indywidualnych potrzeb. Po spotkaniu wyślemy ofertę z dokładnym opisem komponentów, parametrów i danych dotyczących prognozowanych uzysków.

Odnośnie dostępnych obecnie programów
dofinansowania warto zwrócić uwagę na:

Ulga inwestycyjna
w podatku rolnym

1. Możliwość odliczenia kosztów od podatku rolnego
2. Nawet 25% odliczonego podatku
3. Odliczenia na zasadzie VAT i dla rolnika ryczałtowego

Nie tylko rolnik rozliczający się na zasadzie czynnego VAT-u, ale także rolnik ryczałtowy może uzyskać odliczenie kosztów inwestycji w instalację fotowoltaiczną od podatku rolnego.
 
Rolnik może odliczyć 25% podatku rolnego od wartości zakupionej i zamontowanej instalacji fotowoltaicznej – co istotne, tylko podatku od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja.
 
Zasady przyznawania ulgi przez urząd gminy są właściwie takie same, zarówno dla rolnika ryczałtowego, jak i tego rozliczającego się na zasadzie czynnego VAT-u. Jedna ze znaczących różnic polega na tym, że rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT za montaż fotowoltaicznej instalacji.

Agroenergia

1. Program dla rolników posiadających od 5 ha do 300 ha
2. 200 mln zł do rozdysponowania w formie dotacji i pożyczek
3. Pokrycie nawet 100% kosztów inwestycji w instalację

Jest to program przeznaczony dla rolników posiadających od 5 ha do 300 ha, którzy mają na uwadze większe instalacje o mocy od 50 kWp do 1 MWp. Kolejne kryteria to zamieszkanie przez co najmniej 5 lat w gminie, na której obszarze jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a także prowadzenie przez ten okres gospodarstwa.
 
Budżet programu Agroenergia wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł może zostać rozdysponowane w formie dotacji, a 120 mln zł w formie pożyczek.
 
Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł na jeden projekt, natomiast pożyczka – w wysokości od 100 tys. zł do 2 mln zł – mogła pokryć do 100% kosztów inwestycji. Nie ma przy tym możliwości umorzenia części pożyczki. Wysokość pożyczki przyznawanej na maksymalnie 15 lat została ustalona na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, ale nie mniej niż 2% w skali roku.

Formularz kontaktowy
  Kontakt

  MCM FOTOWOLTAIKA Sp. z o.o.ul. Łąkowa 7A, lok. 210, budynek D
  90-562 Łódź
  BIURO42 307 67 00
  biuro@mcmfotowoltaika.pl
  Nasze social media