Blog

15 stycznia, 2021

Jak zbudowana jest Twoja instalacja fotowoltaiczna?

System PV najczęściej składa się z:
· modułów fotowoltaicznych,
· falownika / inwertera
· struktury nośnej lub elementów mocowania,
· komponentów elektrycznych,
· regulatorów ładowania i przetwornic,
· akumulatora lub innego urządzenia gromadzącego energię,
· okablowania, konsoli podłączeniowej, izolacji.

Prąd stały wytwarzany w modułach jest zamieniany za pomocą inwertera na prąd zmienny, taki sam, jaki „płynie” w naszych gniazdkach w domu lub w firmie.
Inwerter ma zasadnicze znaczenie dla ogólnej wydajności systemu i powinien być dopasowany do pozostałych elementów instalacji.

Panele fotowoltaiczne najczęściej montowane są na dachu, a ich ilość zależy od zapotrzebowania energetycznego danego budynku. Podczas pierwszej rozmowy z naszym przedstawicielem dowiesz się jak dużą instalację potrzebujesz, żeby oszczędzać na zakupie energii elektrycznej.

Proces produkcji energii można w skrócie opisać następująco: na ogniwo podzielone na warstwę dodatnią i warstwę ujemną (półprzewodniki n i p) pada światło słoneczne, co sprawia, że pomiędzy tymi warstwami pojawia się różnica potencjałów. Zamykając obwód odbiornikiem uzyskujemy przepływ prądu.

Na tym etapie jest to proste, wytworzyliśmy energię elektryczną, ale mamy prąd stały, a w naszej domowej sieci płynie prąd zmienny. Żeby móc skorzystać z napięcia wytworzonego w panelu słonecznym, trzeba dostosować je do tego, które znajduje się w instalacji elektrycznej. Tym „dostosowaniem” zajmuje się inwerter, zwany też falownikiem. Urządzenie to dobieramy zawsze indywidualnie do każdej projektowanej instalacji. Ważne przy wyborze falownika jest jak ustawiony względem kierunków świata jest budynek, na którym planujemy zamontować moduły, ważna jest też moc całej instalacji. Falownik to takie serce instalacji, od niego zależeć będzie jak wykorzystamy potencjał mocy zainstalowanej na dachu lub gruncie.

Kiedy zakończy się praca inwertera „dostosowany” prąd wędruje bezpośrednio do urządzeń znajdujących się w danym budynku lub do sieci elektroenergetycznej.
W tym momencie warto rozróżnić dwa typy instalacji fotowoltaicznych: on grid - na sieć oraz off grid - poza siecią (zwana również wyspową). W pierwszym przypadku instalacja jest połączona z siecią elektroenergetyczną, w drugim nie.
Instalacja fotowoltaiczna połączona z siecią dostarcza prąd przemienny na potrzeby urządzeń znajdujących się w danym budynku, a w przypadku nadwyżki energii - przekazuje ją do sieci. W takiej sytuacji właściciel instalacji staje się prosumentem, czyli jednoczesnym wytwórcą energii i jej konsumentem. Za oddane nadwyżki energii otrzymuje rekompensatę finansową, lub korzysta z sytemu tzw. upustów – ustawa o Prosumencie (wątpliwość czy: nie jest to ustawa o OZE?).

W przypadku instalacji wyspowej, która nie ma połączenia z siecią, nadwyżki energetyczne magazynowane są w akumulatorach i wykorzystywane np. w nocy, gdy brak jest dostępu do światła słonecznego. Instalacja poza siecią jest droższa ze względu na konieczność zakupu akumulatorów i późniejszego ich serwisowania.

Porównajmy wymagania obu typów instalacji: w przypadku instalacji off grid niezbędne są akumulatory, które służą do magazynowania energii oraz regulator ładowania, który odpowiada za kontrolę ładowania i rozładowania akumulatorów. Natomiast w przypadku instalacji on grid niezbędny jest dwukierunkowy licznik energii elektrycznej, kontrolujący ilość energii pobieranej i oddawanej do sieci. Licznik dwukierunkowy zapewnia zakład energetyczny, który wymieni obecny licznik na właściwy do obsługi instalacji fotowoltaicznej.

Główną zaletą instalacji fotowoltaicznych jest ich niezawodność, lekkość, nieinwazyjność w krajobraz oraz możliwość praktycznie bezobsługowego uzyskiwania darmowej energii elektrycznej o parametrach sieciowych na potrzeby danego budynku lub gospodarstwa domowego. Jednocześnie jest to najbardziej przystępna propozycja wdrożenia instalacji OZE przez osobę prywatną, ponieważ koszt wybudowania instalacji jest zdecydowanie niższy w porównaniu z innymi.

Formularz kontaktowy
  Kontakt

  MCM FOTOWOLTAIKA Sp. z o.o.ul. Łąkowa 7A, lok. 210, budynek D
  90-562 Łódź
  BIURO42 307 67 00
  biuro@mcmfotowoltaika.pl
  Nasze social media